På mandag skal kommunedelplan Helse og Omsorg sluttbehandles i kommunestyret. Planen som skal bestemme hvilken retning kommunen tar disse lovpålagte oppgavene er mildt sagt mangelfull og vi i Rødt mener at denne må sendes i retur, med anmodning om at noen punkter klargjøres.

Kommunedelplan Helse og Omsorg virker mildt sagt mangelfull. I motsetning til gjeldende kommunedelsplan, inneholder den bare løse formuleringer og uforpliktende utsagn. Planen er uklar når det kommer til hvilke tjenester kommunen skal yte, til hvem og hvor. Det stakes i grunnen ikke ut noen klar retning for de kommunale tjenestene.

Det som derimot kommer tydelig fram er at ansvaret skyves fra kommunen og over på pårørende, for de som har det. Og har man det ikke, så haster det med å skaffe det. Du må ta ansvar for egen alderdom, for slik det kommer frem av planen, så satser ikke kommunen på å oppfylle lovpålagte oppgaver. Det får hver enkelt stå for selv, gjennom frivillighet.

Det er også veldig lite fokus på hvordan man skal gå frem for å gjøre Vågan kommune en attraktiv arbeidsgiver for helsepersonell, slik at man stopper bemanningsflukten til det private og vikartjenester. Det er heller ikke skissert tiltak på hvordan man ser for seg at man skal få ned sykefraværet og sikre en bedre arbeidshverdag for de ansatte.

Hva skjedde med kommunal vikarpool? Hva skjedde med årsturnus? Er det virkelig slik at i stedet for å øke grunnbemanningen så skal vi kutte 8 stillinger innenfor helse og omsorg? Hvordan vil det hjelpe på vikarbruken? Eller tenker man at det skal satses på en frivillighet som kneler? Hvilken garanti har man da for at lovpålagte oppgaver faktisk blir utført?

Kommunedelplan Helse og Omsorg mangler svar på kriterier for ulike tjenester, hvilken bemanningsnorm man skal ha på sykehjem, geografisk utstrekning på hjemmetjenesten, plan for å rekruttere og beholde helsepersonell, plan for å få ned sykefravær og unngå utstrakt vikarbruk, hvordan Vågan kommune skal bli en attraktiv arbeidsgiver for helsepersonell og samtidig sikre sine brukere.

Det er viktig at kommunedelplanen inneholder svar på dette, og ikke løse formuleringer som satser på utopiske løsninger. Dette er planmål som Rødt mener må på plass før en kommunedelplan Helse og Omsorg kan vedtas.