Les også:Statsministerens politikk skaper økte forskjeller!

I et forsøk på å diskreditere statsministeren, i et innlegg i Våganavisa, mener visstnok Bjørnar Skjæran at vi bør beklage det når norskeide bedrifter gjør det godt. En slik holdning vil gå ut over jobbskaping, aktivitet og vekst. Særlig i Nordland og distriktene.

Utgangspunktet er Erna Solbergs uttalelser til NTB 5. juli hvor hun viser til at økt verdisetting av norskeide bedrifter er et tegn på at norsk næringsliv går godt. Bjørnar Skjæran er derimot kun bekymret for at norske bedriftseiere skal bli rikere når bedriftene deres øker verdiskapingen.

Kjernen for den politiske uenigheten er denne: Mens Høyre og AP er enige om at f.eks Stein Erik Hagens villa, eller Gahr Støres formue på rundt 100 millioner som står uvirksomt i banken og eiendom, skal formuesbeskattes, så er vi uenige i at bedrifter skal ilegges store skatter når de investerer i nye jobber og aktivitet. I Høyre ønsker vi ikke å gjøre det vanskeligere for små- og mellomstore bedrifter å skape mer aktivitet i lokalsamfunnene.

Fiskeren som har spart opp nok til å investere i eget fartøy og hyre mannskap, mener vi ikke skal skattlegges for den investeringen. Familiebedriften som investerer i turistanlegg skal heller ikke skattlegges for å bidra til nye jobber lokalt.

Det er slett ikke noe å beklage når, stort sett norskeide, Freyr og Teco 2030 gjør det godt og øker sin verdisetting frem mot målet å skape henholdsvis 1500 jobber i Mo i Rana og 500 i Narvik. Det paradoksale er at AP og resten av venstresiden kun vil skattlegge norske bedrifter, mens utenlandske investeringer skal gå fri. Norsk næringsliv mister på den måten konkurransekraft.

Arbeiderpartiet bør forstå at den største sosiale forskjellen mellom folk i Norge i dag er mellom dem som har jobb og dem som står utenfor jobblivet. 180 000 mennesker står helt eller delvis uten jobb etter pandemien. Det siste vi trenger på vei ut av pandemien, er en tung skattebyrde på folk og næringslivet.

En rettferdig og god sosialpolitikk gir insentiver til næringslivet for å skape flere jobber, og inkludere flere i jobblivet. For Høyre betyr en god sosialpolitikk å bruke de store velferdspengene på dem som trenger det mest, som innen rus, psykiatri og et godt helsevesen som setter den enkelte pasient i sentrum. God sosialpolitikk er en skolepolitikk som ser den enkelte elev, og gir hun eller han kunnskap, mestring og trygghet. For mange faller av lasset tidlig i livet.

Det er overraskende å høre Arbeiderpartiets nestleder harselere over at Erna Solberg anerkjenner gode prestasjoner i norsk næringsliv, altså grunnlaget for at vi skaper flere jobber og inkluderer flere i jobblivet. Det er ikke noe å beklage. Tvert imot trenger vi å skape mer, ikke skatte mer, for å sette fart på Norge igjen etter pandemien.

Bård Ludvig Thorheim

1. kandidat til stortinget for Nordland Høyre

Marianne Dobak Kvensjø

2. kandidat til stortinget for Nordland Høyre