I dag jobber jeg som driftstekniker på oppsigelsestid i Nord Studentsamskipnad, men når den er over skal jeg over til Thon hotell som teknisk sjef. Jeg tar utdannelse som prosjektleder samtidig som jeg jobber.

Det er tre personer jeg har å takke for at jeg har kommet meg så langt i livet som jeg har hatt. Den ene er Einar Wiljamson, som tok meg inn da jeg var langt nede i livet og ville gi meg en sjanse. Jeg fikk mulighet til å utvikle meg til et yrke som jeg aldri hadde jobbet med. Einar er svært opptatt av kompetanseheving innad i Vågan Eiendom. Etter at Einar sluttet, kom Stian Ellingsen inn og gjorde meg inspirert til å fortsatt jobbe som driftsteknikker og fortsette min utvikling. Etter hvert ble jeg kjent med prosjektleder Tord Nilsen i VE, og han inspirerte meg til å ta en utdannelse. I dag tar jeg prosjektskolen takket være Tord.

Dette er ressurser som mest sannsynlig skal legges under en kommunal direktør. Jeg undrer meg veldig over hvilken teknisk utdannelse en kommunaldirektør har. Det ligger mye kompetanse i Vågan Eiendom som jeg frykter skal flyttes over i andre oppgaver innad i kommunen. Tryggheten i Vågan Eiendom har bestandig vært at du har fagmiljøet nært.

At leieprisene til Vågan Eiendom er høy kan det jo gjøres noe med fra kommunestyret sin side. De kunne jo hatt det som et tema tidligere, ikke minst besluttet en maks leiepris for en kommunal bolig .

At man leker bedrift... At man kan komme med en sånn kommentar samtidig som man skryter av at de ansatte gjør en god jobb kan jeg ikke fatte. Hadde jeg vært ansatt i Vågan Eiendom hadde jeg blitt veldig fornærmet og følt at den kommentaren kan være rettet til at man gjør en for dårlig jobb generelt på alle avdelinger.

Man har budsjetter å forholde seg til for hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. Veldig ofte er det sånn at kommunestyret sitter og bestemmer en årlig pott som kan brukes til vedlikehold/oppussing. Og veldig ofte har ikke en driftstekniker tid til å gjøre noe annet i løpet av en arbeidsdag enn å drifte bygget og gjøre generelt vedlikehold. Jeg mener heller at kommunestyret skulle ha sett nærmere på stillingsinstruksen til en driftstekniker. På hva han skal gjøre i løpet av en arbeidsdag som gjelder bare ett bygg. Som regel som ansatt i kommunen har du flere bygg du skal holde orden på.

Da lurer jeg veldig på hvordan en vaktmester /driftstekniker skal få tid til å gjøre oppussing på sine områder innenfor rimelig tid? Da må jo nesten små jobber ut til det private markedet. Det er jo også med å opprettholde lokale aktører i jobb og flere skattekroner inn i kassen.

Jeg er spent på hvordan hverdagen blir til en vaktmester fremover i kommunen. Har ikke sett en plan på hvordan ting skal være i praksis. Jeg håper at ansatte skal bli hørt på hvordan deres arbeidshverdag skal være denne gangen .

Jeg ønsker ikke å kritisere partiene på noe som helst måte, men lurer veldig på hvorfor en rapport skal være avgjørende for en nedleggelse. Jeg mener man burde ha gått i dialog med de ansatte først, for å høre på hva kan man forbedre før man gikk til et punkt om nedleggelse.

Anders Larsen