”AP, SV, Rødt og SP har de siste 4 årene lagt ned flere sykehjemsplasser. Dette på tross av at vi blir mange flere eldre de neste årene. Framskrivinger og prognoser viser klart at behovene øker.

Selv om vi viderefører arbeidet med velferdsteknologi, så det behov for en styrking av sykehjemmene, ikke en nedbygging slik det har vært de siste 4 årene mens AP, SP, Rødt og SV har styrt.

I tillegg må trivsel, medbestemmelse og en god arbeidshverdag for de som jobber innen helse og omsorg prioriteres. Hvis ikke de ansatte trives og har det bra på jobb, kan de ikke yte den servicen vi alle har behov for.” Dette uttalte de fire som er helsepersonell i Høyre i Lofotposten 05.09.23.

Det er fantastisk at dere kritiserer venstresiden, når noe av det første dere gjør i posisjon er å rasere helsevesenet.

 I siste kommunestyremøte vedtok Høyre, sammen med Arbeiderpartiet og Venstre å legge ned 16 somatiske sykehjemsplasser, flytte pasienter fra Svoms over til Marithaugen og å fjerne 8 stillinger i eldreomsorgen.

Dette ble bestemt uten forutgående konsekvensanalyse eller drøftinger med de ansatte. Er dette å prioritere trivsel, medbestemmelse og en god arbeidshverdag for dem som jobber innen helse og omsorg? Var løftet om å styrke sykehjemmene bare valgflesk?

Det er sikkert mye som kan endres og gjøres bedre, men dette er å rasere eldreomsorgen, skyve ansvar over på pårørende og gjøre en vanskelig hverdag for de ansatte enda verre.

Så får vi håpe at dette blir husket til neste valg.