At SV ikke "forstår seg" på verdiskaping er ikke overraskende. SV har alltid vært flinkest til å bruke andre sine penger. AP ser imidlertid ut til å ha mistet kontakten med det som forgår av verdiskaping i tusenvis av små og store familiebedrifter landet over. Selve ryggraden av norsk næringsliv som drives av tusener av ildsjeler. Det er dette vi trenger mer av for å utvikle velferdssamfunnet vårt videre. Er egentlig AP blitt redusert til et "akademisk skrivebordsparti" hvor løsningen på "alt" er flere statlige planer og utredninger som liksom skal løse alle mulige utfordringer. Hva med de tusener av "vanlige folk" som står på, driver sin lokale bedrift og skaper arbeidsplassene vi trenger?

Høyre snakker på inn- og utpust om det private initiativ. Vi tror på at det enkelte menneske kan utgjøre en forskjell enten det er i den dugnaden i nærmiljøet, eller drive egen bedrift. Vi vil legge til rette for at de som tør satse på egne ideer skal møte rammevilkår og regelverk som gjør at de kan lykkes.

Likevel er vi ikke redd for å si at også offentlig sektor spiller en viktig rolle i arbeidslivet for eksempel for unge som faller utenfor. Statsministeren fremhevet dette da hun besøkte Frøya i Trøndelag sist uke. At staten skal ikke være alt for alle, men mye for dem som trenger den mest.

Jeg er spesielt opptatt av dette fordi "min næring" som er Fiskeri- og havbruk i all hovedsak består av familiebedrifter og lokalt eierskap. Hvert eneste fiskefartøy er stort sett en liten eller stor familiebedrift. En lønnsom fiskeri- og havbruksnæring med masse lokalt eierskap og store og små familiebedrifter har gitt oppblomstring og vekst i svært mange kystsamfunn langs kysten og jeg nevner noen: Frøya, Lurøy, Hitra, Gildeskål, Øksnes, Båtsfjord, Nærøy, Hadsel, Sortland.

Som fiskeri- og sjømatminister blir jeg oppriktig inspirert og imponert av alle de flinke stå-på folkene jeg treffer i "min" næring. Jeg bøyer meg i støvet for imponerende pågangsmot, vilje og engasjement til å stå på over tid. I havbruksnæringen foregår hele 74% av lakseproduksjonen i familiebedrifter i forskjellige størrelser fra store familiebedrifter som Salmar/Lerøy til lokale oppdrettere med en konsesjon.

Høyre tror på at det enkelte menneske kan utgjøre en forskjell. Det finnes mange eksempler langs kysten og i distrikts-Norge på slike ildsjeler som utgjør en stor forskjell og som har bygd sine bedrifter og lokalsamfunn. Disse fortjener å bli løftet på gullstol av politikken. Vi heier på ildsjelene og blir stolte av å tenke på hva de får til gjennom hardt arbeid og hva det betyr for et lokalsamfunn.

Det er kvalmende at partier som SV og AP i sin retorikk stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere. Partiene, som ellers er opptatt av at "alle skal med" driver her egentlig en slags «jakt» på norske bedriftseiere og verdiskapere. Man spiller bevisst på misunnelse og jantelov overfor folk som har stått på, bygget bedrift, ansatt arbeidsfolk og tjent penger for både seg selv og fellesskapet. Høyre ønsker fortsatt et samfunn hvor det skal lønne seg å gjøre en ekstra innsats!

Mer enn noen gang etter pandemien trenger vi lønnsomme private arbeidsplasser. Offentlig sektor i Norge er mer enn stor nok. Derfor trenger vi en privat sektor som skal finansiere fremtidens velferdssamfunn. Det handler også om å tenke på de kommende generasjoner og ikke overlate en for stor regning til dem.

Vi trenger flere ildsjeler som vil bygge bedrifter og tjene penger både til seg selv og fellesskapet. Desto flere som gjør dette desto mer inntekter får fellesskapet. Derfor er det viktig for Høyre å avskaffe den delen av formueskatten som diskriminerer norsk eierskap.

Det vi trenger mer enn noen gang er å skape mere slik at vi kan inkludere flere.

Av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)