Etter forslag fra Helseadministrasjonen i Vågan kommune har de politikerne som sitter med makta i kommunestyret (AP, H og V) vedtatt at Svolvær omsorgssenter i Nybyen skal legges ned.

Dette medfører at 12 demente pasienter skal flyttes til Marithaugen sykehjem, mot sin/pårørendes vilje. Dette er etter vår mening fullstendig hårreisende, og viser en mangel på forståelse for hva demensomsorg innebærer.

Etter 2 møter med oss som skal ivareta rettigheter og omsorg for våre familiemedlemmer som er dementsyke, hvor representanter for Helseadministrasjonen har deltatt, sitter vi igjen med et inntrykk av at innfrielse av budsjettvedtak betyr mer en omsorgen for demente.

Mangelen på smidighet for å gjennomføre den vedtatte omstruktureringen innen eldreomsorgen i Vågan er fraværende. Vi pårørende har blant annet bedt om å få se faktiske tall på økonomisk gevinst ved nedleggelse av SVOMS, - uten respons.

Vi har også foreslått at ei eventuell omstruktureringen må skje ved naturlig avgang. Mulig tankegangen har vært at menneskene dette berører ikke betyr så mye. De skal jo dø, uansett?

Kommunikasjon, informasjon og dialog med kommuneledelsen har i det hele tatt vært fraværende, før vedtaket ble gjort. Denne strategien bekymrer oss og gjør oss “førbainna”

Er politikerne klar over hva de har vært med på å vedta?

På vegne av pårørende ved SVOMS, Stein Alsos