Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Nordland