Når jeg leser intervjuet med Lena Hamnes i Lofotposten 9. mars og referatet fra selve kommunestyremøte blir man rimelig oppgitt.

Jeg har sjekket med gruppeleder og leder i partiet Høyre om disse har blitt kontaktet etter kommunestyret eller etter overnevnte spesialintervju med Hamnes. De bekrefter begge at de ikke har blitt kontaktet av noen fra Lofotposten når det gjelder denne saken. Oppfattet tidligere at dette kanskje var en regionavis. Dette synes jeg er beklagelig da hun tydeligvis blir framprioritert av avisen.

Varaordføreren reagerer på sterke ord og er urolig over debattklimaet. Dette hadde hun også et avsluttende innlegg på i kommunestyret. Jeg var til stede i det samme møtet, og har tidligere på vegne av Høyre vært enige om debattklimaet og hvorledes dette burde være.

Imidlertid vil jeg på det sterkeste avvise at det fra debattanter fra Høyre, MDG, Venstre og FRP var noen som gikk over noen grenselinjer i debatten. Ordbruken om knebling og binding kom i liten grad fra vår side, men ble tilkjennegitt klart fra flere representanter at AP hadde bundet sine representanter før møtet. Hvorledes arbeidsforholdene i AP og SP er, får dere sannelig ta internt i deres respektive partier, vi bare registrerte og fikk gjennom innlegg fra en sentral person i AP klargjort at det egentlig ikke var noe å diskutere da avgjørelsen var truffet.

Så tilbake til de sterke ord. Ja, kjære varaordfører, det ble brukt sterke ord som var retter mot andre kommunestyrerepresentanter som ikke var en del av posisjonen eller erklært som inhabile (styreleder). Selv prøvde jeg å gjøre ordføreren oppmerksom på dette ved å påpeke hva representanten hadde sagt. Svaret var at ordfører ikke hadde hørt hva representanten sa fra talerstolen. Jeg reagerer på en slik måte å ordlegge seg på og som gir det tidligere og det nye styret i Vågan Eiendom KF. En rollebeskrivelse som jeg oppfatter at de som har påtatt seg disse vervene, har jobbet seriøst med de beslutningene kommunestyret over tidligere år og som ligger inne som oppdrag, har blitt behandlet på det aller beste for kommunen og innbyggerne (skattebetalerne).

Dette er slik Rødt definerer som hersketeknikker, men denne gangen kom det ikke et ord fra Rødt.

Nestlederen i Arbeidspartiet blir så oppgitt over uttalelser fra tillitsvalgte og ansatte! Håper dette ikke betyr at dere gjennom dette ønsker å «kneble» de ansatte og deres meninger i denne og fremtidige debatter. For Høyre vil vernet om friheten til å kunne uttale seg og ha meninger i den offentlige debatten. Demokratiet (friheten) til å si sin mening bør i en hver sammenheng være udiskutabelt.

De ansatte har klart rett i sin kritikk. Starten er egentlig at kommunestyret (som bestiller av rapporten) også hadde fått innholdet til en grundig diskusjon. Når du kjøper en dyr rapport - burde selvsagt minstekravet være at bestiller fikk denne til diskusjon. Jeg står faktisk fast ved at saken hadde blitt håndtert og sluttført på en god måte ved å følge den normale behandlingsprosess i slike saker.

Selv journalisten stiller spørsmålet til nestleder i AP «om de ansatte burde fått represalier for debatten». Svaret er heldigvis nei, men mellom linjene kan hennes innlegg reise dette betimelige spørsmålet. Journalisten har iallefall følt en uro rundt dette.

Mitt siste ord til de ansatte i Vågan Eiendom KF, dere har gjort en fantastisk jobb. Dere har stått i situasjoner med ubegrunnede beskyldninger, hengt ut, der en hver kunne finne frem til hvem som ble hengt ut i det offentlige rom. Tror dere har hatt en utrulig godt samhold og støtter hverandre der det har vært nødvendig.

Nå har jeg trukket meg som styremedlem. Dette er gjort etter en personlig vurdering. Altså jeg er ikke lengre med på å «leke butikk» eller bli kritisert for å gi flyktninger nye hus å bo i.

Frits Blix Hansen Høyre