Rekommunaliseringen av Vågan Eiendom KF har skapt stor debatt både før, under og etter kommunestyrevedtaket den 1. mars, og det som har slått meg i denne saken, som relativt ny folkevalgt, er hvor enkelt konstruerte «sannheter» oppstår.

Jeg har nemlig registrert at jeg har blitt sitert i flere leserinnlegg i det siste, hvor ett utsagn fra talerstolen har blitt tatt ut av sin kontekst, og attpåtil gitt et nytt meningsinnhold.

Kanskje burde jeg ha sett den komme, for allerede i kommunestyret var noen Høyre-representanter raskt ute med å påpeke på hvor sjokkerte de var, og de mente at jeg burde skamme meg for å ha gjengitt metaforen «å leke butikk».

Og, bare for å ha det klart - Jeg skjemtes ikke da, og jeg skammer meg heller ikke nå. La meg forklare hvorfor:

Som jeg ordrett sa i kommunestyremøtet; «I dag er det slik at innføringen av foretaksmodellen blir omtalt som et motefenomen som bredte om seg på 2000-tallet, og hvor KFene (siden da) har solgt sine tjenester til kommunene som om de var private firma». Jeg påpekte deretter i innlegget mitt at jeg til og med hadde vært borti at noen hadde sammenlignet denne markedsstyrte driftsformen med å leke butikk.

Sannheten er jo den, at driften av kommunale foretak er forankret i markedstenkningen New Public Management, som drives av mål- og resultatstyring. Det betyr at man ønsker at den offentlige virksomheten skal styres som om det var privat sektor – altså som en privat bedrift. Det var dette metaforen refererte til.

For meg er det en ubehagelig å erfare hvordan enkelte av opposisjonens representanter tar enkeltdeler av en setning ut av sammenhengen og bidrar til en slik konstruert «sannhet" fra talerstolen.

Derfor har jeg et behov for å si ifra. For det er ikke Høyres representanter som skal bestemme hva slags betydning ordene mine har.

SV har alltid vært, og kommer alltid til å være et parti som setter arbeidslivspolitikken høyt. Alle har krav på et trygt og velorganisert arbeidsmiljø. Vågan SV er stolte av at vi har så mange dyktige arbeidstakere i kommunen, og det er veldig synd om noen andres påstander og oppfatninger får det til å fremstå annerledes.

Camilla Rostad

Kommunestyrerepresentant SV