Kommunal vikarpool – løsningen på flere av kommunesektorens utfordringer