Regjeringen prioriterer ferie over å stanse masseoppsigelser