Redaksjon

Om vi skal bygge landet, skape mer og inkludere flere trenger vi flere fagarbeidere. Høyre er garantisten for at Nordland får arbeiderne som får samfunnet til å gå framover.

I årene framover kommer Nordland til å trenge mange flere fagarbeidere. Bare i år opplever 11 prosent av bedrifter i Nordland at de mangle kvalifiserte søkere. Det betyr at vi kan mangle hjelpepleiere, snekkere og resepsjonister. I verste fall kan det føre til at utviklingen stopper opp, men det vill sannsynligvis føre til mindre effektivitet og en tregere hverdag.

Derfor må vi bidra til at flere elever velger yrkesfag når de søker seg til videregående, og i år er det flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende. Det er et stort og viktig steg i riktig retning, men vi har fremdeles en stor jobb med å heve statusen til yrkesfag slik at flere velger det. Vi vil innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag på ungdomsskolen slik at flere kan få en smakebit på hva yrkesfag er, og dermed også velge det på videregående.

Og vi må for all del unngå ubegripelige nedleggelser av klasser for yrkesfag som lokalt næringsliv etterspør, slik vi har sett eksempel på at AP og SP på fylkesnivå har varslet i Saltdal. Eller at opprettelsen av utdanninger innen havbruk motarbeides av de samme partiene i kommuner og på fylkesnivå.

Det er fremdeles for mange som begynner på yrkesfag som ikke fullfører utdanningen sin. I Nordland er det 64.7% som fullfører. Vi må gjøre yrkesfag mer motiverende og praktisk ved å gi elevene mer tid ute i arbeidslivet de utdanner seg til. Vi må også sørge for at de som begynner på yrkesfag får en lærlingplass og får fullført utdanningen sin.

Derfor har Høyre i regjering økt lærlingtilskuddet flere ganger slik at det har blitt mer lønnsomt for bedrifter å ta imot lærlinger. Å vedta lærlingplasser som venstresiden vil fungerer ikke. Det kan også føre til at lærlinger ender opp med lærlingplass som ikke er relevant for fagbrevet sitt. Da taper både samfunnet og lærlingen.

Å få flere fagarbeidere i fremtiden er kritisk viktig for Norge. Derfor er det så viktig å både løfte statusen til yrkesfagene og å sikre at flere elever fullfører påbegynt yrkesfaglig utdanning og får tatt fagbrevet sitt.

Selv om vi har gjort mye for å bedre yrkesfagene, er det fortsatt behov for nytenkning og økt kvalitet. Høyre vil blant annet at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning, gi flere mulighet til å kombinere toppidrett med yrkesfag og dimensjonere studietilbud ut fra næringslivets behov.

Mange vil bli fagarbeidere, og da må det bli enklere å bytte til yrkesfag, samt kombinere yrkesfag med andre linjer. Da øker vi gleden til de som går yrkesfag, samtidig som vi skaper verdens beste fagarbeidere.

Uten fagarbeidere klarer vi ikke skape mer eller inkludere flere – derfor er en offensiv yrkesfagspolitikk en selvfølge.

Bård Ludvig Thorheim, Stortingskandidat, Nordland Høyre