- Vi tenner vardene for å varsle om at faren enda truer