Karianne B. Bråthen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fremover skal både maritim sektor, sjømatnæringa og fiskeriene bli både grønnere og mer digitale. Vi skal gjennom n enorm omstilling. Vi skal kutte klimautslipp, vi skal øke eksporten, og vi skal skape nye, norske arbeidsplasser i prosessen. Da må vi ha kvinnene med oss. Og vi er avhengige av at modige kvinner som Ania Nikolaisen blir i fiskeryrket.

Å bli slått ned fordi du varsler om seksuell trakassering, slik vi kunne lese på tv2.no om Ania Nikolaisen, er fullstendig uakseptabelt. Det skal være trygt å være kvinnelig arbeidstaker, også i fiskeri- og havnæringen.

Jeg er glad for at vi har en tydelig minister som tar avstand fra dette, og som setter likestilling i næringen på dagsorden.

Både fiskerinæringen og skipsfarten har vært to mannsdominerte sektorer gjennom alle år. Økt deltakelse fra begge kjønn, og dermed økt likestilling, vil være viktig for å bidra til at havnæringene kan utnytte sitt fulle potensial.

Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, økt innovasjonstakt og fører i seg selv til et attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene.

Vi ønsker ikke en situasjon der de unge og nyutdannede vurderer at en karriere i disse sektorene ikke er verdt lønna eller at du risikerer å bli utsatt for trakassering. Det spenner rett og slett bein på utsiktene for det som skal være Norges store framtidsnæring. Og ikke minst spenner det bein under satsingen på kystsamfunnene. Nå må vi alle ta et generelt ansvar for å sette dette på dagsorden, og fiskerinæringene må ta et spesielt ansvar. Om vi ønsker levende kystsamfunn i fremtiden, må vi gjøre noe med omdømmet, kulturen og holdningene.

Som talsperson for Arbeiderpartiet innen fiskeri og havbruk, kan jeg ikke vente med å starte arbeidet med likestilling, sammen med ministeren og næringen. Vi ønsker å få til en konstruktiv dialog med næringen og andre relevante aktører om hvordan vi kan bidra til å øke likestillingen og tryggheten i næringen.

Det skal være godt og trygt å være kvinne, også i fiskeri- og havnæringene.

Av Karianne B. Bråthen

Talsperson for Arbeiderpartiet innen fiskeri og havbruk