Til NTB 5. juli hevder statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at det viser at næringslivet går godt når rike bedriftseiere har doblet sine formuer. Det overrasker vel strengt tatt ingen når Erna Solberg bejubler at Norges rikeste har fått doblet formuene sine i hennes periode. Når politikken som føres gagner de som sitter på de store pengene, demonstrerer det jo at Høyres politikk virker. Forskjellene blir større og vanlig folk må ta regninga for regjeringens skattekutt.

Solbergs holdning illustrerer forskjellene mellom Ap og Høyres politikk på en presis og utmerket måte. Arbeiderpartiets politikk er til for å gjøre livet bedre for vanlige folk. Vi vil investere i arbeidsfolk - i kvinnfolkene og mannfolkene på gulvet. Og vi vil føre en aktiv politikk som reduserer forskjellene i Norge.

Det er utrolig provoserende at Høyre skryter av at landets rikeste har blitt rikere samtidig som barn av arbeidsfolk har mistet brillestøtten, pendlere har fått redusert fradraget, funksjonshemmede har mistet retten til fysioterapi, barnehagene og SFO er blitt dyrere, arbeidsledige har mistet retten til dagpenger og det er kommet stadig nye avgifter. Utviklingen må snus! Nå er det vanlige folk sin tur.

Vi vil gjennomføre et løft for yrkesfagene og fagarbeiderne. Hovedgrepene er ei mer praktisk skole, en nasjonal læreplassgaranti, et krafttak for heltid og ei storrengjøring i arbeidslivet. Vi skal gjøre det billigere for de som er avhengig av å pendle til jobb eller å ta ferge, vi skal bruke våre naturressurser til å skape jobber til folk og sterke lokalsamfunn over hele landet, og vi skal sørge for at velferdstilbudene er tilgjengelige for alle – uansett bosted og størrelsen på pengeboka.

Høyre har hverken evnen eller viljen til å gjøre noe med forskjellene som har vokst frem på deres vakt. Det vi trenger nå er en ny giv i politikken der interessene til folk med vanlige inntekter settes først. Det taktskiftet kan vi få med ei Ap-ledet regjering etter valget 13. september.

Bjørnar Skjæran

Nestleder Arbeiderpartiet