Tirsdag markerte vi FNs internasjonale dag for verdens hav. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet. Den skal styrke internasjonalt samarbeid, forskning og innovasjon for å forbedre havets status rundt om i verden. Med andre ord en viktig dag.

Havet er alt for oss i Lofoten, Vesterålen og Senja, Det er vår infrastruktur, det leverer enorme mengder mat, og gir arbeid til tusenvis i regionen. Hos oss er havet ekstra levende, det byr på et yrende liv av hval og fugl. Det gir oss en ren og produktiv kystlinje med en enorm biodiversitet og det regulerer klimaet vårt så her blir levelig.

Vi helt avhengige av et intakt hav. Det er grunnen til at vi i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tatt slagordet LEVE HAVET. Havet utenfor øyriket vårt er den biologiske ”hubben” i hele Norskehavet og Barentshavet. 70% av all fisk som fanges i disse områdene har enten sine gytefelt her, eller lever sine avgjørende første uker her. Kampen for varig petroleumsfrie områder her handler også om å sikre norske, russiske, islandsk, britisk og EUs fiskeressurser.

Tilfeldigvis er den internasjonale havdagen i år samme uke som Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholder sitt Landsmøte på Sortland.

Folkeaksjonen har foreløpig vunnet fram i sin kamp for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Men seieren er ikke sikret så lenge det største regjeringspartiet, Høyre - med statsministeren i spissen, og statens største energiselskap vil åpne havområdene våre for oljeboring. Equinors mediekampanjer må imøtegås. Argumentene pøses fortsatt ut i alle kanaler, og videreformidles av sentrale politikere.

Får oljenæringa gehør hos politikere og i folket for sine fortellinger om verdens reneste olje, om skjønn sameksistens med fiskerinæringa, om en veldrevet velferdsstat som har nærmest en moralsk forpliktelse til å ta opp den siste olja - er vi ikke trygge. Det siste i rekken av oppkonstruerte argumenter er at vi må fortsette å lete etter mer olje for å utvikle den teknologien som skal bringe verden på et grønnere spor. Equinor og oljebyen blir hørt og trodd på av norske politikere. Det viser seg tydelig når et solid flertall på stortinget bevilger store penger i coronakrisestøtte til å utvikle ulønnsomme oljefelt. Dette samtidig som statsminister Erna Solberg gjerne framstår som verdenshavenes høye beskytter.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fortsatt relevant. Vi er i vekst og på landsmøtet vil vi vedta en ambisiøs arbeidsplan som styrer organisasjonen mot det endelige målet som er varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Leve havet

Odd Arne Sandberg

Avtroppende leder av Folkeaksjonen oljefri Lofoten, Vesterålen og Senja