FRIHETENS PRIS

8.mai 1945 var en gledens dag, ondskapen som hadde overfalt Norge 5 år tidligere var omsider overvunnet.

Men gleden over friheten som var vunnet hadde også en vond side. Svært mange hadde gitt sitt eget liv, og enda flere var skadet både fysisk og psykisk for livet. Alt ofret for at Norge igjen skulle kunne bli et fritt og demokratisk land.

Offisielt mistet 10 262 norske statsborgere livet under krigen. Dette var både hjemme og ute. De falne var sivile ofre, motstandsfolk, politiske fanger, norske jøder, ordinære soldater og ikke minst norske sjøfolk. Samtidig ble nærmere 19.000 utenlandske krigsfanger i tyske arbeidsleire rundt omkring i Norge drept, og over 11.000 tyske krigsgraver er registrert i Norge.

Hva statistikken ikke har kunnet kartlegge, er alle de som ble skadet – fysisk og psykisk – og som måtte bære sine sår og traumer gjennom hele livet sitt. Men vi kjenner alle vitnesbyrd fra familier hvor soldater, motstandsfolk, sjøfolk, og overlevende fra fangenskap og holocaust kom hjem, og hvordan mange av disse har måttet leve et liv som sterkt preget de berørte familiene – på godt og vondt.

Foto: Rolf Johnsen

KAMP FOR FRIHETEN I DAGENS EUROPA

Når vi markerer frigjøringsdagen, 8.mai, så er det i den dypeste respekt for de som ofret seg for at Norge igjen skulle kunne bli et fritt og demokratisk land.

På samme måte håper jeg vi i nær framtid skal kunne se det ukrainske folk også kan seirende markere sin frigjøringsdag, i et fritt og demokratisk Ukraina.

Det ukrainske folk kjemper en heroisk og stolt kamp for sitt land, og sin rett til å leve i et fritt og demokratisk land. Dette er en kamp som i høyeste grad også angår oss her i Norge – både strategisk, demokratisk og moralsk.

Vi kan ikke tillate diktatorer som gjennom bruk av brutal makt og overgrep, igjen får fritt spillerom i et demokratisk Europa. Det er derfor vår plikt som et fritt og demokratisk samfunn å støtte det ukrainske folk i deres kamp mot urett og overgrep.

Foto: Rolf Johnsen

Vi må gjerne tro dette ikke kan skje her hos oss i Norge. Spenningen internasjonalt er stor, og ting forandrer seg raskt. Alle innbyggere i Norge må derfor være klar til å verne, kjempe, og om nødvendig ofre for vårt land, vårt folk og våre verdier. Historien viser nok en gang at det er slik vi kan fortsette å leve i fred og frihet, med et folkevalgt demokrati.

VETERANER

Frigjøringsdagen er også Veterandagen, hvor vi skal hedre alle soldater som har stått på vakt og tjenestegjort for Norge, både under andre verdenskrig og i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.

Norge har en lang tradisjon knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner, sammen med gode allierte, oftest i regi av FN eller NATO. Norske soldater har vært representert i internasjonale operasjoner siden Tysklandbrigaden ble satt opp i 1947, fram til dagens pågående operasjoner – mange plasser rundt omkring i verden.

Foto: Rolf Johnsen

Uavhengig av politisk perspektiv er det viktig å gi anerkjennelse for den innsats den enkelte soldat har gjort. Soldater i internasjonale operasjoner sin vilje til innsats og offer har alltid vært på vegne av Norge som nasjon. Alle våre veteraner skal derfor hedres for den jobben som de gjør, har gjort og kommer til å gjøre i mange konfliktområder rundt omkring i verden.

Vi må heller ikke glemme det offer veteranenes familier har måtte gjøre. De nærmeste har også rett til anerkjennelse for veteranens innsats – både med det å måtte leve med den risiko som alltid er til stede for at noen nære blir skadet i tjeneste, og ikke minst knyttet til de som måtte oppleve utfordringer knyttet til å skulle gå tilbake til et sivilt liv igjen, etter endt tjeneste.

MARKERING AV 8.MAI 2023

Ordførere vil sammen med Heimevernet og veteranforeningene i Lofoten gjennomføre minnemarkeringer og medaljeutdelinger:

·         Kransenedlegging - Minnebauta Moskenes kirke, kl.10:00

·         Kransenedlegging - Minnebauta Flakstad kirke, kl.1200

·         Kransenedlegging - Minnebauta Buksnes kirke, kl.1400

·         Medaljeutdeling – Leknes, HQ, Lofoten House of Veterans sine lokaler, kl.1600

·         Kransenedlegging - Minnebauta Svolvær kirke, kl.1830

·         Medaljeutdeling – Svolvær, Thon hotell Svolvær, kl.1930

Jeg oppfordrer alle til å vise sin respekt og anerkjennelse til våre tidligere og nåværende veteraner og deres innsats fra andre verdenskrig og fram til i dag, ved å delta på disse minnemarkeringene. Vi ønsker å se våre veteraner, pårørende og forsvarsvenner sammen med oss når vi markerer denne dagen. Alle er velkomne.

TAKK

8.mai skal vi hedre og gi en stor takk til våre veteraner sin innsats for fred og frihet både hjemme og ute.

Alle veteraner som har stått på vakt for Norge i inn og utland i over 80 år, og de som har representert Norge i internasjonale operasjoner, på godt og vondt: Dette er deres dag. Takk for innsatsen og ditt bidrag for demokrati, fred og frihet!

Gratulerer med dagen!

Lofoten Heimevernsområde 16201

Bjørn Ragnar Larsen Områdesjef/Kaptein