Reaksjon på innlegg til rektorer i Svolvær og Kabelvåg.

Kommunedirektøren har foreslått å legge ned hele Laupstad oppvekstsenter. Rektorer i Svolvær og Kabelvåg sto frem i Lofotposten og fortalte at de ikke har utfordringer med å ta imot elevene. Rektor i Svolvær sier at det vil ikke bli mange endringer i form av eksisterende klasser ved Svolvær skole.

FAU ved Laupstad mener dette forteller om hvor fjern forståelsen er for hva dette handler om. Plass handler om å romme alle fra en bygd, alt fra lokalkultur, identitet og tilhørighet. Svolvær skole har sin egen lokalkultur, de er opptatt av å ta vare på sitt eget.

Når de sier at de lett kan ta inn noen og tretti elever da snakker de om kvadratmeter, men ikke innhold. Det siste dette handler om er kvadratmeter.

Svolvær skole kunne i sin tid ikke engang ha felles skole med Kabelvåg, fordi Svolvær kulturen måtte tas vare på. Det gjelder barn og unger i distriktene også. Våre barn er ikke kveg som skal fraktes inntil 1,5 timer hver vei med buss for så å stappes inn i skolen i Svolvær for å fylle kvadratmeterne.

Kommunestyret har vedtatt en lokal læreplan knyttet til lokalkultur. På Laupstad har fiske og havbruk vært en del av hverdagen i alle år. Hvis dette vedtas hva skal da være lokalkultur for barn og unge fra Laupstad?

Det fortelles fra tidligere elever som har blitt tvangsflyttet til Svolvær mange trasige historier. Minner som står tilbake er lange bussturer og ingen tilhørighet ved skolen.

Vi skjønner at det er mest plass på lærerrommet, ikke i selve skolen. Vi forstå at det er de dyktige lærerne våre de ønsker, da det er behov for flere lærere ved Svolvær skole.

De er nødt til å bruke ufaglærte som lærervikarer, mens Laupstad har full lærerdekning med påkrevd kompetanse. Vi tenker også utenfor boksen, det burde være et godt alternativ at der det er fulle klasserom- store klasser, så kan

Laupstad ta imot elever fra andre skoler. De får like lang busstur som våre elever vil få, men de vil få et godt læringsmiljø, god nok plass og veldig gode samkjørte lærere. Verken elever eller lærere vil til Svolvær skole. Elevene forstår ikke hvorfor de må forlate skolen som de er veldig glad i.

FAU kjemper ikke bare for elevene på Laupstad, men også for elevene som tidligere gikk på Strønstad. At Strønstad barna som er en del av skolen vår, ikke blir tatt med i beregningen anser vi som å undergrave viktigheten av Laupstad skole.

Vi skulle ønsket rektorene holdt seg for gode til å uttale seg i media når det sitter mange redde og urolige elever rundt omkring i distriktet. Og da særlig de litt større som forstår mer av de som skjer.

Foreldrene ved Laupstad og Strønstad skole ber posisjonen om å stå ved avtalen sin og avvise administrasjonens forslag.