Nei, offentlige arbeidsplasser sentraliseres ikke fra Nord-Norge til Oslo

foto