Av ledelsen i Helse Nord blir vi bedt om å være tålmodige, saken skal ut på høring og da vil alle få muligheter til å uttale seg før saken endelig besluttes i april 2024. Kjerkol vil ikke svare på Svs Mona Fagerås` spørsmål om hva helseministeren mener om forslaget.

Vi som bor her undrer oss over hva mer skal dere høre?

  • Lofoten er en av få regioner her nord med befolkningsvekst

  • Ungdommen ønsker å komme hjem og andre (også fagfolk) har fått øynene opp for et godt Lofotliv

  • Øyriket tar imot flere tusen besøkende hvert år

  • Vi har et aktivt og variert næringsliv fra fiskeri, verftsindustri, reiseliv og forskningsmiljø

  • Fagmiljøet på Lofoten sykehus - og ellers - har levert hauger med innspill underveis til arbeidsgruppa

  • Lokalavisen oversvømmes av rørende enkelthistorier der lokalsykehuset har reddet liv

  • Risikoanalysen er ufullstendig, - samt innebærer opprusting av helikoptertilbud, ambulanser og kommunale helsetilbud

  • Hele befolkningen i Lofoten står samlet bak nødvendigheten av å beholde akuttfunksjonen på Lofoten sykehus

  • Hva er bærekraft i Lofotperspektiv?

  • Værforholdene er like uforutsigbare som de alltid har vært (bruer stenges og ferger innstilles)

Helse Nord, Kjerkol, Støre og resten av regjeringa; hva mer skal dere høre? 25 000 lofotinger undrer seg over om Lofotliv er like mye verdt som byliv? Om rekruttering av helsepersonell er utfordringen har vi kreative forslag. Hva er det egentlige motivet bak helse- og omsorgsdepartementets oppdrag?

Er dette første skritt mot ei styrt sentralisering av Norge? Om så er: SI det høyt og tydelig, for vi skal også i denne runden «stå han av og knyt på oss tørkle og vis vi e sta», for å bruke lokalpoetiske referanser fra 1970-tallet.

Nei til nedlegging av akuttmedisinsk tilbud i Lofoten!