I mars 2023 er det 41 av landets 422 kommuner som har boplikt, og Vågan som eneste kommune i Nordland er en av disse. Det viser seg dog at boplikt ikke et hinder for folk som vil kjøpe bolig til fritidsbruk. De som virkelig ønsker og har mulighet klarer å få det til …

Det er mange smutthull i lovverket som gjør at man kan i prinsippet si at det er fritt frem til å kjøpe seg en eiendom med boplikt og bruke den som fritidsbolig, og det er særlig de ressurssterke som vet hvordan lovverket kan utnyttes. Ronny Jørstad, eiendomsmegler og daglig leder i Aktiv eiendomsmegling kan gi mange eksempler på hvordan enkelte unngår boplikten. Han mener at det som er viktig er at du må sørge for at du selv eller noen andre står folkeregistert som bosatt på eiendommen. Også politikere i Vågan hevder dagens ordning er ineffektiv og gir rom for å omgås loven uten særlig risiko, og flere partier tar til orde for å skrote ordningen.

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har Vågan kommune bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt ikke gjelder for største delen av kommunen. I Vågan kommune er overholdelse av denne boplikten mye godt tillittsbasert, det vil si at kommunen hverken har tid eller ressurser til å følge opp lovverket. Dette betyr at de som ikke ønsker å ta hensyn til boplikten, lett kommer unna ved å bare ignorere lovverket. I tillegg til at det gir kommunen mange fritak fra boplikten etter søknader, og innbyggerforeninger har stort sett har godtatt salg som fritidsbolig.

Det er allmenn kjent av mange av Vågan kommunens politikere mener at bygdesamfunnene dør ut dersom det blir for mange fritidsboliger, og har vedtatt boplikt for å bevare et levende bomiljø i hele kommunen. Men få snakker om konsekvensene av å være en av de 41 kommunene i Norge som er rammet av boplikt. Vi er mange som har liten tro på boplikt som virkemiddel alene for å få folk til å bli eller bosette seg ute i distriktene, da må det også satses på infrastruktur, helsetilbud, lokalt næringsliv og gode nabolag. Dette er lite forenelig med det som er vedtatt av våre folkevalgte med avvikling av gatelys, dårlig veivedlikehold og brøytestopp til folk i distriktene. Det virker ikke akkurat som om distriktsvågan er på prioriteringslisten for tiden. Det jo også betimelig å stille spørsmål om det ikke bor folk ute i distriktene i de 381 kommunene i Norge uten boplikt …

I dag bidrar også boplikten til å forsterke forskjellene mellom bygd og by på en måte som i alle fall ikke ivaretar interessene til de som eier noe ute i distriktene. Et ofte brukt argument er at boplikten fører til at folk som vil bosette seg skal ha råd til å kjøpe eiendommene. I Vågan kommune har det vært en formidabel prisstigning i sentrumskjernen i løpet av en generasjon. Slik som det er i dag får ikke distiktsvågan være med på den samme prisøkningen, da boplikten er med på å redusere omsetningsverdien betydelig. Som eksempel kan neves at hytter på Lyngvær i dag selges for opptil 8,5 mill., mens det i umiddelbar nærhet selges hus med boplikt for vel 2 mill.

Alle som eier hus i Svolvær og Kabelvåg kan takke offentlig sentraliseringspolitikk, økt markedsliberalisme og Lofoten som merkenavn for at eiendommene deres har økt i verdi. Hit kommer mange med sine østlandsmidler som vil ha en fritidseiendom i vakre Lofoten. Men hvis du eier en landbrukseiendom eller et hus ute i distriktet får du ikke lov til å la det samme markedet jobbe for deg. Du må pent selge til en regulert markedspris, selv om det finnes kjøpere som er villige til å betale det mangedobbelte. Det frie markedet er altså ikke fritt for alle.

Er det slik vi skal ha det i Vågan kommune? Eller er vi for rettferdighet og likhet for alle?

Sender en appell til våre folkevalgte – skrot boplikten en gang for alle!