I budsjettforslaget som ble presentert i mandagens møte i formannskapet, kom kommunedirektøren med forslag om dramatiske kutt i distrikts skolene. Hele Laupstad oppvekstsenter (skole og barnehage) og ungdomsskolene i Henningsvær, Strauman og Gimsøy blir foreslått nedlagt. Blir disse kuttene gjennomført betyr det i praksis døden for store deler av distrikts Vågan.

Den viktigste grunnen til å beholde skolene er de store konsekvensene nedleggelse vil ha for alle elevene som blir rammet. Disse barna vil måtte belage seg på opp mot to timer med buss hver eneste skoledag. Det vil ha stor innvirkning på trivsel, sosialt liv og skoleprestasjoner.

De siste årene har Vågan kommune investert 40 millioner kr i nytt oppvekstsenter i Strauman. På Gimsøya bygges det nytt oppvekstsenter til ca 100 millioner kr. Der er de ikke en gang ferdig bygd før det foreslås delvis nedlagt. Disse innvesteringene vil være fullstendig bortkastet hvis kuttforslagene blir vedtatt.

Kommunedirektøren mener at kommunen ved å legge ned tre ungdomsskoler vil spare inn fire kommunale stillinger, eller ca 3 millioner kr i året. Men i dette regnestykket er ingen av kostnadene ved nedleggelse tatt med. For det er jo ikke sånn at elevene forsvinner i løse luften bare for at skolene blir borte. Flere elever på skolen i Kabelvåg betyr økte kostnader. I tillegg kommer daglig transport av alle elevene fra Gimsøy, Strauman og Henningsvær.

Når alle kostnader blir tatt med i regnestykket er det kun småpenger å spare på nedleggelsene. Tatt i betraktning de store investeringene som er gjort, er forslaget absurd.

Her i Strauman har vi hatt en stor positiv effekt av det nye oppvekstsenteret som sto klart høsten 2019. Barnehagen er full (23 ekvivalenter) i tillegg til at det står flere barn på venteliste.

De siste årene har FAU jobbet for en utvidelse av barnehagekapasiteten slik at alle skal få plass. I årene som kommer ligger det an til en jevn økning i elevtallet på skolen. Mister vi ungdomsskolen blir Strauman et lite attraktivt område for familier og den fine trenden vil fort snu.

Ved presentasjonen av kuttforslaget på skolene sa kommunedirektøren at «dette er første skritt». Han gikk langt i å insinuere at på sikt skulle det kommer flere kutt i bygdeskolene. Mener kommunedirektøren at det kun skal bo folk i Svolvær og Kabelvåg?

Når posisjonen nå skal sette seg ned å vurdere kuttforslagene til kommunedirektøren bør de ha et større perspektiv enn kun å se på neste års budsjett. For konsekvensen av nedleggelse av skoler på litt lengre sikt er fraflytting. Og det er ikke gitt at alle familiene vil, eller har råd til å flytte inn i det allerede sterkt pressede boligmarkedet i Svolvær og Kabelvåg.

Og det skal veldig lite fraflytting ut av kommunen til før besparelsene ved skolekutt er spist opp og vel så det.

Posisjonen har allerede sagt at de vil beholde dagens skolestruktur. Vi forventer at de står ved løftene sine.