Etter siste kommunestyremøtes budsjettvedtak har det vært et relativt hardt ordskifte, spesielt i sosiale medier og kommentarfelt. Vi ønsker derfor å minne alle innbyggere i Vågan som er engasjert i lokalsamfunnet vårt om et vedtak vi politikere selv gjorde tilbake i 2018.

Alle politikere deltar i politikken fordi vi er engasjerte og ønsker det beste for kommunen vår. Så er vi uenige i hvordan vi skal oppnå dette. Denne uenigheten er avgjørende for at lokaldemokratiet skal fungere og for at samfunnet skal være et godt sted å bo for oss alle sammen.

Vi oppfordrer alle til være rause med hverandre og at vi tenker oss om to ganger før vi legger ut noe i sosiale medier eller kommentarfelt, og før vi slenger en kommentar til noen vi er uenige med. Vedtaket fra 2018, som alle politikere streber etter å etterfølge er gjengitt her:

Et skarp og poengtert ordskifte og uenighet om hvordan man løser enkeltsaker og samfunnsutfordringer er kjernen i politisk arbeid. I Vågan har vi friske, gode debatter der vi uttrykker uenighet om saker og veivalg og det skal vi fortsette med.

        Samtidig er det en bekymringsfull tendens i samfunnsdebatten, hvor uenighet om sak og løsninger altfor ofte kommer til uttrykk som skarpe personkarakteristikker og hets i stedet for at uenigheten i selve saken blir diskutert. Sosiale medier muliggjør stor spredning av denne destruktive formen for debatt og undersøkelser viser at en økende gruppe av denne grunn vegrer seg eller ikke ønsker å delta i det offentlige ordskiftet.

       I Vågan har vi i dag et svært godt politisk arbeidsmiljø på tvers av politiske skillelinjer der vi forholder oss høflig og saklig til hverandre selv om vi tidvis er svært uenige. Så vidt vi erfarer har ingen folkevalgte i Vågan i denne perioden opplevd uakseptable utfall med personkarakteristikker og hets i debatt og sosiale medier eller utsatt andre for det. Det er ingen selvfølge.

Skal lokaldemokratiet fungere godt er det viktig at flest mulig kjenner det overkommelig å delta i samfunnsdebatt og politisk ordskifte. Derfor er et godt politisk arbeidsmiljø også av strategisk betydning for rekruttering til frivillig arbeid i vårt lokaldemokrati.

Selv om det ligger i politikkens natur å være uenige, skal det oppleves trygt å engasjere seg i lokalpolitikk. Det er derfor viktig at vi tar godt vare på det gode politiske arbeidsmiljøet vi har i Vågan og at vi som er folkevalgte «har ryggen» til hverandre – på tvers av partigrenser.

Vi håper med dette at vi kan være rause og snille med hverandre - også når vi er uenige!

Med vennlig hilsen

Alle partilederne i Vågan kommunestyre

Vidar Thom Benjaminsen – Høyre Marit Olsen – Arbeiderpartiet Julie Steinvik – Senterpartiet Espen Thorvaldsen – FrP Erlend Gjevre – Venstre Camilla Rostad – SV Kine Sandtrøen – Rødt Carl Høyman – Mdg