HLF Vågan

Torsdag 3. mars er det Verdens Hørseldag. Denne datoen ble utrolig nok valgt fordi 3.3 likner på formen av to ører. Markeringen vil sette fokus på hørselrelaterte problem, så vel globalt som lokalt.

Det finnes tilgjengelig statistikk som viser at 50 % av barn og unge i den vestlige verden står i fare for å få hørselskader på grunn av for mye lyd rett i ørene over tid.

Det fremkommer også at 18 % av menneskene som bor i byer rammes av helsefarlig støy. Hørseltap som skyldes støy på jobben, er den vanligste yrkesskaden i Europa.

24% av Norges befolkning har i løpet av det siste året vært utsatt for plagsom støy som har gjort dem bekymret for egen hørsel.

En million nordmenn hører så dårlig at det går ut over arbeidsliv og livskvalitet.

Hørselhemming koster det norske samfunnet fire milliarder kroner i direkte og indirekte kostnader. Tapt livskvalitet er anslått å koste 36 milliarder kroner hvert år.

Visste du at personer som hører dårlig og som tar i bruk høreapparat, ser ut til å kunne forsinke utviklingen av demens, sammenliknet med dem som ikke gjør det?

Menn opplever hørseltap oftere enn kvinner. Grunnen er sannsynligvis at menn generelt sett jobber i mer støyende omgivelser enn kvinner.

Mestringsstrategier og egeninnsats er avgjørende for at hørselhemmede skal beholde en høy grad av livskvalitet. Rundt 14 % av alle nordmenn har en hørselhemming som påvirker hverdagen og som kan føre til sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.

Hørselhemmedes landsforbund er Norges største organisasjon for funksjonshemmede med sine 65 ooo medlemmer, og i tillegg er det verdens største hørselorganisasjon.

HLF skal ivareta mange sider ved det å være hørselhemmet. For å nevne noen av feltene det arbeides på er det særlig: Forebyggende tiltak for alle aldersgrupper, drive hørselhjelp gjennom landets 600 likepersoner og gi utdannelsestilbud gjennom kursing og opphold på Briskeby videregående skole for hørselhemmede.

Den lokale foreningen av Hørselhemmedes landsforbund heter HLF Vågan. I de to siste årene har mye vært satt på vent for laget. Medlemsmøter ble ikke avholdt pga. smittefaren, men lagets likepersoner har vært tilgjengelig for råd og hjelp. Kursvirksomheten på fylkesplan og sentralt, har vært minimal.

Nå starter vi imidlertid opp med kontortimer i Kabelvåg og Svolvær. Første dag blir torsdag 24. februar i Kabelvåg, i Inbyggerforeningens sitt hus. Kontoret vil være åpent mellom kl. 15.00 og 16.00. Neste gang blir torsdag 3. mars med mulighet for hørselhjelp i Svolvær på biblioteket fra kl. 15.00 til kl. 16.00.

Tilbudet vil omfatte vedlikehold av høreapparat, veiledning angående anskaffelse av hørselhjelpemidler, og ved behov vil det bli mulig å foreta en enkel hørselsjekk.

Velkommen til å besøke oss i Kabelvåg og Svolvær. Er du lite mobil, så kan vi gjerne avtale et hjemmebesøk. Sist men ikke minst, alle våre tjenester er gratis, og de skal være et supplement til de offentlige tilbudene.