HLF Vågan

Helga 11. – 13. mars avholdt HLF Nordland sitt årsmøte på Scandic Svolvær Hotell. Bak forkortelsen HLF Nordland, står fylkeslaget av Hørselhemmedes Landsforbund. I Svolvær var over 40 delegater fra 16 lokallag i Nordland samla for å avholde sitt årsmøte.

Utsendingene var fordelt på lokale lag fra Rana i sør til Sortland i nord. HLF sentralt var også representert med personer fra sentralstyret og i tillegg innbudte eksterne foredragsholdere. Disse bidro med nyttige innspill både angående økonomi og hørselproblematikk knyttet til lyd og støy.

I HLF Nordland sin årsplan for 2022 vil det bli lagt stor vekt på Likepersonordningen og HLF sin visjon om å gjøre hverdagen enklere for hørselhemmede, formulert med begrepene: Engasjement, Kunnskap og Omsorg.

Årsmøtet ble avvikla på vanlig måte med innkomne saker, resolusjoner og valg. Avtroppende fylkesstyreleder har vært Åse Wrålsen fra HLF Nesna. Hun har sittet som fylkesleder i flere perioder, men ønsket nå avløsning. Som ny leder ble valgt Filip Mikkelsen HLF Bodø og som nestleder Geir Roar Bremseth fra HLF Vågan. Det ble også valgt 7 delegater til årets Landsmøte.

Landsmøtet i Hørselhemmedes landsforbund blir avholdt i Bodø i juni i år. Her samles utsendinger fra alle fylkene i Norge for å enes om hvordan alle hørselhemmedes behov skal ivaretas på best mulig måte i fremtiden samt velge sine nye tillitsvalgt for kommende periode.

Med så mange deltakere fra hele landet, vil det bli en flott markering av Frivillighetens år.