Etter en lang, tøff kamp mellom de to grupperingene i Vågan-politikken, sa kommunestyret mandag ja til å gå videre med bassengplanene i Kabelvåg.

Til tross for at både opposisjonen, med Høyre og Frp i spissen, sammen med kommunedirektøren tegnet opp et stygt bilde av økonomien i årene som kommer, valgte man altså å overse dette.

Vi har på denne plass tidligere snakket varmt om et basseng også i Kabelvåg, og det gjør vi fremdeles. Men det er liten tvil om at tilbakemeldingene om Vågans økonomi framover gir en vond smak i munnen.

Men når opposisjonspartiene roper for full hals, så blir det litt som å rope ulv, ulv. Det var tross alt de som vedtok bygging av en skole i Svolvær til rundt 200 millioner kroner og et oppvekstsenter til 300 millioner i Kabelvåg.

At man da klager på et basseng som kommer til å koste et sted mellom 20 og 30 millioner i kommunal egenandel, fikk ikke gehør hos de som i dag sitter med makta.

Det største problemet i den striden som oppsto rundt dette spørsmålet er at de hele tiden har skjøvet et OPS-samarbeid foran seg. Uten å ha et eneste tall som i klartekst forteller hva det vil koste.

Det er anslått at rene byggekostnader blir 150 millioner. Men hva vil det koste å leie seg inn med skoleelevene? Hvor mye må kommunen skyte inn i første omgang? Har vi nok brukere til å gjøre det lønnsomt? Dette er spørsmål som burde vært utredet før man gikk i gang med å diskutere bassengsituasjonen i Vågan.

For det eneste som er helt sikkert, er at dagens basseng på Svolvær skole lever på lånt tid. Det kan holde i 10 år til, eller det kan være ute av drift i morgen.

I så måte er nok bygging av et modulbasert basseng i Kabelvåg den raskeste løsningen man kunne gå for.

Så får videre utredninger vise om det blir et til basseng eller et badeland som blir enden på visa for Svolværs vedkommende.