– Likegyldighet er en av de største truslene mot demokratiet

foto