Jordbruket må produsere det forbruker vil ha - mer plantebasert