For mange av oss er sommer forbundet med bilferie, veiarbeid og lukten av asfalt. Enten vi skal besøke familie og venner eller reise til nye og ukjente steder. Felles for bilturen er at vi ønsker å komme trygt og raskt frem dit vi skal.

For kort tid siden la statens vegvesen frem statistikk over drepte i trafikken hittil i år. Nedgangen fra 2020 til 2021 er på nærmere 40 prosent og 29 personer er drept i trafikken hittil i år, mot 46 i første halvår i fjor. Statistikken viser null drepte i trafikken i Nordland. Hver eneste som blir skadd eller drept i trafikken er en for mye, men tallene viser vi er på rett vei. Flere av ulykkene skjer på veien mens vi kjører. Gode veier og infrastruktur er derfor en viktig del av trafikksikkerheten.

Samferdsel handler først og fremst om mennesker – om å ferdes sammen, trygt og effektivt. I et langstrakt fylke som Nordland trenger vi å binde sammen regioner og menneskene som bor her. God standard på veiene er et viktig konkurransefortrinn for næringslivet, når varer og tjenester skal ut i markedet. Samferdsel er god distriktspolitikk, og en viktig del av det grønne skiftet. Det vet Høyre!

Solbergregjeringen har satset på samferdsel. De siste årene har mange nye veiprosjekter stått ferdig som E6 Helgeland og Hålogalandsbrua. De har gitt oss bedre framkommelighet, redusert reisetid og trygge veier. Da regjeringen la frem nasjonal transportplan tidligere i år var det over 26 milliarder til prosjekter i hele Nordland. Når den nye Hålogalandsveien står ferdig, vil veien mellom Lofoten / Vesterålen og Ofoten være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Mange av oss har kjørt med hjerte i halsen gjennom de 16 tunnelene mellom Sørfold og Fauske. Nå blir også denne strekningen utbedret, og i tillegg til å øke trafikksikkerheten vil den redusere reisetiden med 25 minutter.

Du og din adferd er også en viktig brikke av trafikksikkerheten. Høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte er eksempler på atferd som gir sterkt forhøyet risiko for alvorlig skade eller død. Derfor styrker også Solbergregjeringen det forebyggende arbeid som trafikksikkerhetsorganisasjoner gjør.

Vi har ingen å miste i trafikken. Så det viktigste tiltaket du kan gjøre er å kjøre pent. Så ønsker jeg deg en god kjøretur på stadig tryggere veier gjennom Nordland. God tur!

Marianne Dobak Kvensjø,

Stortingskandidat Nordland Høyre