Innlegget ble først publisert på Kristin Folsland Olsens private Facebookprofil søndag 22. august.Marithaugen – skogen i byen. Utbyggingsplanene på Marithaugen har gått under radaren. Vi står i fare for å miste «skogen i byen». Kommunedelplanen for Kabelvåg foreslår å gjøre om dagens LNF-område til boligformål. Heldigvis er ikke planene vedtatt. Dette kan vi velge vekk. La oss ta vare på tur-, natur- og kulturskatten Marithaugen!

Kabelvågs gylne inngangsportal: Å kunne spasere 400 asfaltmeter fra torget i Kabelvåg, opp til Marithaugen og ut på et hverdagseventyr blant blåbærlyng og furutrær er en luksus uten sidestykke. Marithaugen er den mest sentrumsnære inngangsporten til marka, og området i seg selv er av stor verdi.Terrenget er kupert og variert med turstier, moltemyr og blandingsskog. Det at både furu, rogn og selje fått vokse seg stor er en sjeldenhet i Lofoten. Her er historiske minner fra krigen, her er utsiktpunkter i verdensklasse, her synger fuglene den vakreste symfoni.

Det kommer tydelig frem i konsekvensutredningen at det er betydelige negative konsekvenser å bygge på Marithaugen. På tross av dette ønsker man å gå inn for omgjøringen, i en byttehandel mot Prestvannshøgda. Det fremstilles som at eneste mulighet er å ofre det ene området for det andre.Det argumenteres med at «...arealer ved Prestvatnet «spares» for utbygging og dette området vil kunne utgjøre en erstatning for det tapte nærturterrenget på Marithaugen.»Konsekvensene ved å ødelegge Marithaugen for all fremtid blir ikke mindre av at Prestvannshøgda «fredes». Ingen av disse områdene MÅ utbygges, og det er svært uheldig at det fremstilles slik.Marithaugen kan ikke erstattes. Verken i form av sin egenverdi, eller i form av at det er den desidert nærmeste adkomsten til marka fra Kabelvåg sentrum.Trærne, blomstene, fuglene, berget, jorda, lyngen og gresset er vår største rikdom.

Nå må vi slutte å sprenge sjela ut av Kabelvåg.Sjekk ut side 24-26 i kommunedelplanen, og kom med ditt innspill innen fredag 27 august.Kristin Folsland Olsen Fotograf og skribentLes også:To forslag for Rækøya