Årsmøtet i Nordland høyre avholdes 13. februar.

Det er som alltid mange viktige saker på bordet til dette møtet.

Behandling av stortingsvalgprogrammet er kanskje den størst og viktigste.

Programkomitéene har gjort en omfattende jobb med et program som er altomfattende. Programkomiteen legger fram følgende forslag: “Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. I denne saken vil utfallet av behandlingen til Nordland

Høyre kan være særlig viktig og få stor betydning for Norges omdømme som fiskerinasjon og som et land som stiller først i kampen mot global oppvarming. Saken dreier seg om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nordland Høyre sin behandling av dette punktet vil bli lyttet til hos andre fylkeslag. Her har Høyre mulighet til å gå foran som et godt eksempel for hele partiet, ved å trygge de unike miljøverdiene som finnes i disse områdene og legge til rette for styrket verdiskapning i våre fornybare næringer.

I Høyreregjeringas egne klimamelding står det som følger: “Noreg tek ansvar. Vi skal gjere vår del av jobben – både nasjonalt og internasjonalt. Innsatsen kjem med ein pris, men kostnaden ved ikkje å handle er langt høgare enn kostnaden ved å ta grep no”.

Norge har altså gode forutsetninger til å være et foregangsland når det kommer til å bevare naturen, og er allerede godt i gang. Som regjeringas klimamelding selv understreker: kostnadene ved å ikke handle vil være høyere enn å ta de nødvendige grep nå. Et viktig sted å starte er nettopp Lofoten, Vesterålen og Senja.

Her har Norge mulighet til å bevise at vi mener alvor når vi snakker om hvor viktig det er å ta vare på havet, satse på fornybare næringer og bevare økosystemet. Å risikere alt dette for et kort oljeeventyr, når vi i dag er fullt klar over at oljen ikke er en del av fremtiden, er kortsiktig.

Vi i Folkeaksjonen oppfordrer Nordland Høyre til å endre på dette forslaget fra programkomiteen til et forslag som sikrer et petroleumsfritt havområde utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil være med på å trygge eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for etablering av nye spennende jobber innenfor havnæringene. Nordlands viktigste næringer.

LEVE HAVET

Odd Arne Sandberg

Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja