- Det planlagte Ringnes-hotellet et steg inn i fremtidens Svolvær

foto