Rekordmåned for overnattingsplasser i nord. Hadde større pågang enn før korona