Mistet en fjerdedel av omsetningen - dette tror han er grunnen