Bygger ut leiligheter ved Gammelskola i Henningsvær

foto