- Formålet er å få utnyttet de nevnte tomter til utviklingsformål

foto