Andreas Rødsand tok oppfordringen og bidrar med 5000 kroner til fellesfyrverkeriet.

Sølvi legger til at totalt så langt er det kommet inn 7000 kroner.

Andreas sier at fyrverkeriet er viktig for byen de støtter det fordi han er for en felles oppskyting.

– Egentlig burde det vært ett klokka 18 og ett klokka 24, sier han.

De synes begge at et fellesfyrverkeri er trygt og godt med et stort volum.

Andreas legger til at Innbyggerforeningen gjør en kjempejobb.

– Da er det viktig at vi lokale bedrifter som kan, støtter opp om det.

Før han kommer med ei oppfordring til de kjedeeide butikkene med eierskap utenfor Vågan om å bidra til fyrverkeriet.

Sølvi synes det er trivelig å jobbe med dette, men gjentar at nå mangler de penger, så skal det bli fyrverkeri i år må de få inn midler.

Et fyrverkeri de begge mener er til stor glede, både for barn og voksne i byen.

– Familien kan jo bare stå og kose seg i lag og nyte oppskytingen, konkluderer de to til slutt.