Rekord for overnattingsbedriftene i nord. Stor økning i Lofoten