Første år med driftsoverskudd for Lofotpils. Derfor har de lykkes

foto