– Vi sitter på den høyeste kompetansen du får i fjellføring