Flyteknikere går ut i streik – urealistiske lønnskrav, mener NHO