Har levert produkter og tjenester til kystflåten i nesten hundre år