Det opplyste forhandlingssjef Marianne Hernæs fra SAS lørdag formiddag. Meklingen har pågått langt på overtid, og nå skal partene ta seg en hvil før de fortsetter meklingen.

Dermed er det fortsatt fare for en pilotstreik, men alle som skal fly med SAS i helgen kan nå dra ut på reise som planlagt.

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening, som er under YS og Parat, sier til NTB at de fortsatt har håp om å komme til enighet i meklingen.

– Vi har brukt veldig lang tid på å komme oss dit vi er nå, og vi trenger mer tid før vi er ferdige. Det er rett og slett veldig omstendelige prosesser. Det tar tid, sier Skogvang.

– Vi ser at vi fremdeles har håp om å komme i mål. Hvis vi ikke hadde hatt tro på det, hadde vi ikke fortsatt. Nå skal vi hvile, så møtes vi igjen i morgen, sier han.

Alvorstynget

Skogvang vil ikke kommentere på hvor stor avstanden er nå. Han understreker at hele bildet må bli klart før de kan si seg ferdige. Han sier at det ligger et alvor over forhandlingene ettersom en mulig streik vil få store konsekvenser for folk som skal ut på reise.

– SAS-pilotene har lenge forsøkt å komme til enighet med SAS om en avtale, og vi gjør det vi kan for å finne en løsning. Vi gjør alt vi kan for å unngå å ramme passasjerene våre, og fortsetter derfor å mekle på overtid, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norge, som er under LO.

– SAS-pilotene kjemper for prinsipielle arbeidstakerrettigheter og trygghet for jobbene våre. Jeg forventer at utsettelse av meklingsfristen fører til at SAS-ledelsen viser enda større vilje til å komme til enighet, sier han.

Partene har meklet siden 13. juni. Opprinnelig gikk fristen ut natt til onsdag, men den ble utsatt til midnatt fredag. Kort tid etter at den nye fristen gikk ut, ble den forlenget igjen til lørdag klokka 11.

Lørdag ble denne fristen altså utsatt igjen.

Flere hundre streikeklare

900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike. Det er anslått at streiken kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig.

Kjernen i konflikten har vært opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.