– Rett fra havet, rett på hjell, ta ned, skjær tel!

foto