– Vi hadde gjerne sett at vi hadde fått flere kunder lokalt i nord