Det er produktet Santa Maria Tortilla Chips Organic (125 gram) med best før dato 30. mars 2023 eller tidligere som tilbakekalles fra alle markeder.

Det gjort funn av atropin og skopolamin, to stoffer som finnes i planter i maisåkere, i produktet.

Produsenten opplyser at overdrevent inntak av produktet kan gjøre at den anbefalte dosen av disse stoffene overskrides.