– Vi er fortsatt bare i startgropa i forhold til det vi satser på å bli

foto