Nordlaks med flere hundre millioner i ekstraordinært utbytte