Det totale salget av drivstoff for veitrafikk i mai var på 325 millioner liter, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er økning på 1,6 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Bensinsalget fortsetter å synke. I mai ble det solgt totalt 80 millioner liter bensin. Det tilsvarer en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med samme periode for ett år siden. I hele 2021 ble det solgt totalt 956 millioner liter bensin, en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med 2020.

Salget av autodiesel økte også i 2021. I løpet av hele året ble det solgt totalt 2886 millioner liter autodiesel, noe som tilsvarer en økning på 1,5 prosent fra 2020.

Det totale salget av petroleumsprodukter i mai 2022 var på 727 millioner liter. Det er en økning på 17, 3 prosent sammenlignet med mai i fjor, og innebærer blant annet en stor økning i salget av jetparafin.

I mai ble det solgt 73 millioner liter jetparafin, en økning på 247,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.