– Vi har investert 70 millioner til en nytteverdi av nesten null